Dokumentation

Grundig dokumentation hele vejen gennem IT-projekterne

Grundige beskrivelser

Vi udarbejder altid dokumentation, så I har en grundig beskrivelse af de forskellige processer og dele i systemudviklingen. Brugervejledningen til det endelige produkt færdiggøres ofte af kunden selv, så jeres termer og arbejdsgange respekteres bedst muligt.

Evaluering

Når IT projektet er færdigt, evalueres projektforløbet og den færdige løsning, så vi sammen sikrer, at kontrakten er opfyldt af begge parter. Dette er en vigtig fase for os, da vi sætter en stor ære i at føre kunden helt i mål, så I ikke kun får et velfungerende IT-system, men at I også får grundig indsigt i, hvilket arbejde vi har udført. 

IT projekt og forløb evalueres altid grundigt