Om os

MIRANDA Partners er en IT-konsulentvirksomhed, der udvikler og rådgiver om optimale løsninger -
altid med kunden i centrum. Vores filosofi er, at kundens succes er vores succes.
Det er derfor vigtigt, at vores arbejde foregår i tæt dialog og samarbejde med kunden. 

Mød teamet bag MIRANDA Partners

Succes Cut Stor

Hvad har vi at byde på?


De mange år i IT-branchen har givet os erfaring med mange områder. 
Vi tilbyder blandt andet løsninger og ydelser inden for:

Vi har interesse for vores kunder og den teknologi, vi hjælper dem med!


Helt basalt vil vi gerne arbejde med kunder, der har brug for vores hjælp til at overvinde en barriere.
Teknisk eller forretningsmæssigt. Vores konsulentydelser har dækket 

mangfoldige opgaver. Vi har deltaget i alt fra ledelsens overvejelser om indkøb af systemer,
til planlægning af en passende organisatorisk implementering. Vi kan i korte perioder
erstatte nøglepersoner, der af den ene eller anden grund har forladt en virksomhed i utide.
I tidligere projekter har vi uddannet en stor virksomheds brugere i et enterprise system, så
anvendelsen blev ensartet.

Vi har også trænet enkeltpersoner til kompetenceløft, og selvfølgelig leveret og udviklet
store som små løsninger gennem tiden.

Vores vigtigste målsætning er at opbygge langvarige relationer til vores kunder og udvikle
teknologiske løsninger, der lever op til kundernes behov og derved skaber så stor værdi som
muligt. Vi lægger vægt på et tillidsfuldt forhold med god kommunikation.

Som sagt: Vi udvikler og rådgiver om optimale løsninger med kunden i centrum.

Hvordan arbejder vi?

I vores daglige arbejde anvender vi Microsoft Solutions Framework modellen, den agile
SCRUM metoden og PRINCE2 principper i projektstyring, der blandt andet omfatter:

  • Åben kommunikation
  • Fælles vision for alle
  • Stor forståelse for kundens kerneforretning
  • Fokus på kundens behov og krav til løsningen
  • Fleksibilitet overfor ændringer

Vi udvikler og tilpasser løsninger til vores kunder på baggrund af vores systemudviklingsmodel.
Vi definerer projektfaser, milepæle og sikrer struktur gennem hele forløbet. På baggrund af
kravspecifikationen udfører vi analyse og design vi det fremtidige system, som vi derefter
programmerer og tester. Dermed sikrer vi os, at systemet fungerer optimalt.

Det er vores erfaring, at der i IT-udviklingsprojekter ofte er behov for et mix mellem en
traditionel projektmetode med en fastlagt kravspecifikation og en mere fleksibel agil
metode, der giver plads til ændringer undervejs i projektet.

Vores strukturerede tilgang udelukker ikke, at vi også er meget optagede af, at der skal
være rummelighed og fleksibilitet i projekterne. I deltager i det omfang, I ønsker, og vi er
opmærksomme på, at I skal føle jer hørt og forstået i forbindelse med forslag eller ideer
til IT-løsningen.

Hvem samarbejder vi med?

MIRANDA Partners har været forhandler af Microsofts produkter i mange år og har blandt
andet opnået den eftertragtede titel som Microsoft Gold Certified Partner. Udover Microsoft
er vi desuden forhandlere af og partnere med følgende stærke samarbejdspartnere: