eDOCS Revision

Hvorfor lave eDOCS Revision? 

eDOCS Revision er en kontrol af dit eDOCS system for at sikre, at det er implementeret korrekt og kører optimalt.

Som IT-medarbejder opnår du følgende fordele:

 • Skriftlig dokumentation af serveropsætning
 • Overblik over installationen
 • Hurtigere og nemmere adgang til dokumentation
 • Stabil drift - hvilket giver mere tid til andre opgaver
 • Forslag til forbedringer

Metode del I

IT behøver ikke at være besværligt, hvis systemet er sat rigtigt op. eDOCS Revision er en kontrol og ana­lyse af en eller flere serveres øjeblikkelige tilstand med fokus på stabiliteten og funktionaliteten af eDOCS DM. Du får vished for, at serveren kører optimalt, og dermed får du frigjort tid og ressour­cer til at kon­centrere dig om mere strategiske opgaver. Med eDOCS Revision følger en skriftlig rap­port, som dokumenterer ser­verens tilstand. Rapporten bli­ver præsenteret og uddybet af en tek­nisk konsulent fra MIRANDA Partners A/S.

Dokumenteret viden om serverens tilstand

 • Sikkerhed for at systemet er sat op, så der opnås optimal stabilitet
 • Sikring af viden internt i virksomheden
 • Vurdering af eksisterende systems opsætning
 • Beslutningsgrundlag i forhold til forbedringer

Med eDOCS Revision får du tilført ekstra viden og information, og du behøver nu ikke bruge størstedelen af din tid på fejlretning. Du får en nemmere hverdag og tid til mere interessante tekniske opgaver.

Metode del II

Tilstandsrapport over serveren
En eDOCS Revision indeholder skriftlig dokumentation i form af en udførlig rapport. Rapporten giver et statusbillede over opsætningsvariable, som f.eks. sikkerhed, services, netværksindstillinger og applikationsbelastning. Rapporten indeholder en vurdering af de fundne resultater. Vi ser på om de er optimale eller om der bør foretages ændringer. Hvis der anbefales ændringer, så angives graden af vigtighed. Dertil kommer en forklaring af konsekvensen af indstillingen. For alle ændringsforslag angives et tidsestimat for at foretage forbedringerne.

Hvad bliver analyseret i en eDOCS Revison?
En eDOCS Revision gennemføres ud fra et helhedssynspunkt. Der er en række forhold, som har betydning for serverens tilstand, og som skal fungere korrekt indbyrdes. eDOCS Revisionens analyse opdeles inden for de hovedgrupper, der er angivet nedenfor. Det undersøges, hvordan elementer har effekt på hinanden samt, om der er områder, der er uhensigtsmæssigt belastet.

Områder som analyseres i en eDOCS Revison:

 • Perfomance (måling)
 • Recovery (måling)
 • Sikkerhed (måling)
 • Vedligeholdelse (måling)
 • Opgradering (vurdering)
 • Stabilitet (vurdering)
 • Dokumentation (vurdering)

Kontakt os

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvad en eDOCS Revision er, og hvad vi kan tilbyde din organisation.

Kontakt os

Kontakt os