eDOCS Revision

MS Exchange server er en emailbaseret kommunikationserver. Undgå systemnedbrud med et servertjek i tide.

Hvorfor lave eDOCS Revision? 

eDOCS Revision er en kontrol af dit eDOCS dokumentstyringssystem samt de servere og services, der arbejder omkring systemet. En eDOCS Revision foretages for at sikre, at design, setup og implementering er korrekt og kører optimalt. Revisionen er en analyse, der evaluerer områder som arkitektur, database, DM server, DM klient, netværk og infrastruktur.

Som IT-medarbejder opnår du følgende fordele:

  • Skriftlig dokumentation af serveropsætning
  • Overblik over installationen
  • Hurtigere og nemmere adgang til dokumentation
  • Stabil drift - hvilket giver mere tid til andre opgaver
  • Forslag til forbedringer 

Kontakt os om eDOCS revision

Kontakt os

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvad en eDOCS Revision er, og hvad vi kan tilbyde din organisation.

Kontakt os

Kontakt os