MS SQL ServerCheck

MS SQL ServerCheck

Kører din database optimalt? Er du i tvivl om, hvorvidt din SQL Server er opsat korrekt?

Fejl på din MS SQL Server kan medføre tabt tid og arbejde. Med et MS SQL ServerCheck kontrollerer vi ud fra en fast procedure, om dit system kører optimalt. Udfaldet er en rapport, hvor vi beskriver, hvad vi har fundet ud af.

SQL

SQL står for Server Query Language, og er baggrunden for mange databasesystemer. 

Fordele

Som IT-medarbejder opnår du følgende fordele:

 • Skriftlig dokumentation af serveropsætning
 • Overblik over installationen
 • Hurtigere og nemmere adgang til dokumentation
 • Stabil drift, hvilket giver mere tid til andre opgaver
 • Forslag til forbedringer

Metode del I

IT behøver ikke at være besværligt, hvis systemet er sat rigtigt op. ServerCheck er en kontrol og ana­lyse af en eller flere serveres øjeblikkelige tilstand. Du får vished for, at serveren kører optimalt, og dermed får du frigjort tid og ressour­cer til at kon­centrere dig om mere strategiske opgaver. Med ServerCheck følger en skriftlig rap­port, som dokumenterer ser­verens tilstand. Rapporten bli­ver præsenteret og uddybet af en tek­nisk konsulent fra MIRANDA Partners A/S.

Dokumenteret viden om serverens tilstand

 • Sikkerhed for at systemet er sat op, så der opnås optimal stabilitet
 • Sikring af viden internt i virksomheden
 • Vurdering af eksisterende systems opsætning
 • Beslutningsgrundlag i forhold til forbedringer

Med ServerCheck får du tilført ekstra viden og information, og du behøver nu ikke bruge størstedelen af din tid på fejlretning. Du får en nemmere hverdag og tid til mere interessante tekniske opgaver.

Metode del II

Tilstandsrapport over serveren
Et ServerCheck indeholder skriftlig dokumentation i form af en udførlig rapport. Rapporten giver et statusbillede over opsætningsvariable, som f.eks. sikkerhed, services, netværksindstillinger og applikationsbelastning. Rapporten indeholder en vurdering af de fundne resultater. Vi ser på om de er optimale eller om der bør foretages ændringer. Hvis der anbefales ændringer, så angives graden af vigtighed. Dertil kommer en forklaring af konsekvensen af indstillingen. For alle ændringsforslag angives et tidsestimat for at foretage forbedringerne.

Hvad bliver analyseret i et ServerCheck?
Et ServerCheck gennemføres ud fra et helhedssynspunkt. Der er en række forhold, som har betydning for serverens tilstand, og som skal fungere korrekt indbyrdes. ServerCheckets analyse opdeles inden for de hovedgrupper, der er angivet nedenfor. Det undersøges, hvordan elementer har effekt på hinanden samt, om der er områder, der er uhensigtsmæssigt belastet.

Områder som analyseres i et ServerCheck:

 • Perfomance (måling)
 • Recovery (måling)
 • Sikkerhed (måling)
 • Vedligeholdelse (måling)
 • Opgradering (vurdering)
 • Stabilitet (vurdering)
 • Dokumentation (vurdering)

Kontakt os

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvad et MS SQL ServerCheck er, og hvad vi kan tilbyde din organisation.

Kontakt os

Kontakt os